×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

1- Daha önce duyurulduğu üzere staj başvuruları 20.07.2020 tarihinde sona ermiştir. 

As announced before, summer practice applications ended in 20.07.2020. 

2- Öğrencilerimiz 2020 Yaz Dönemi’nde staj yapmaya mecbur değillerdir. Bu konuyla ilgili olarak: Salgın hastalık durumu koşullarının, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Staj önergesi’nin 8.madde’sinin c paragrafında belirtilen normal koşullardan farklılık arz etmesi nedeniyle bu yaz dönemi staj yapmayı kendileri için güvenli bulmayan öğrencilerimiz 2021 Yaz Dönemi’nde, 2020 Yaz Döneminde yapmaları gereken stajları ile birlikte 2 staj birden yapabilirler. Bu uygulama, Covid19 tehlikesinin oluşturduğu şartlar nedeniyle öğrencilerimizin mezuniyetlerinin gecikmemesi ve  mağdur olmamaları için sadece bir kereye mahsus olmak üzere yapılması  önerilmektedir.

There is no obligation for students to complete any of their summer practices on 2020 summer semester. Regarding that issue: Students who do not find it safe for themselves to do internship within this summer period can complete required summer practice additionally to the next one during 2021 summer semester (two internships on one summer), since the conditions of the epidemic disease differ from the ordinary conditions stated in article 8-c of the Çankaya University Department of Architecture Summer Practice Guidelines.  This implementation is offered for one time only to prevent occurance of delays on graduation dates due to conditions caused by Covid-19 danger.

3- Şantiye büroları, uygulama aşamasındaki projelerde uygulama ile ilgili aksaklıkların giderildiği, detay çözümlerinin hazırlandığı veya revize edildiği, hakedişler ve imalat çizelgeleri gibi uygulamayla/şantiyeyle doğrudan bağlantılı işlerin yapıldığı bürolardır. ARCH300 Büro Stajının yapılabileceği mimari bürolar ise mimari tasarımların başlangıç aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar geliştirildiği ve bu süreçte müşteri, belediye ve yardımcı unsurlar ile ilişkilerin düzenlendiği bürolardır. Öğrencilerimizin staj yapmak istediği bürolarda bu şartlar sağlanabiliyorsa, büronun şantiye içinde yer alması önemli bir kriter olmayacaktır.

Design offices in construction sites usually are places tasked with works that are directly related to construction site; solving setbakcs during construction phase, developing or revising construction details, preperation of quantity take-offs, construction schedules etc. On the other hand, appropriate offices for ARCH300 Summer Practice should be concerned with architectural design processes from beginning to end, in communication with client, local governments and other supporting bodies. If any office that students are intending to join as intern is fulfilling these conditions, the placement of office within a construction site would not be crucial criteria.