×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Mimarlık Doktora Programı

PROGRAMIN ÇALIŞMA ALANLARI

• Mimari Tasarım
• Yapı ve Yapım Teknolojileri
• Mimarlık Tarihi, Kuramı ve Eleştirisi,
• Kültür Mirasının Tanımı, Korunması ve İyileştirilmesi
• Tasarımda Biliş ve Biliş Çalışmaları,
• Ekolojik ve Sürdürülebilir Mimarlık
• Fiziksel Çevre Denetimi (Enerji Etkin Tasarım, Aydınlatma, Akustik ve Gürültü Denetimi)
• Yeşil Yapılar, Tasarım, Değerlendirilme ve Derecelendirme
• Proje ve Yapım Yönetimi,
• Evrensel ve Engelsiz Tasarım
• Kent Tarihi ve Morfolojisi
• Mimarlık ve Çevre Psikolojisi
• Mimarlıkta Bilgi Teknolojileri
• Malzeme ve Teknoloji
• Estetik
• Mimarlık Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, yöntem
• Tasarım Araçları ve Teknolojisi
• Yapısal Bütünlük ve Hasar
• Yapıda ve Çevrede Kalite Yönetimi

Kabul Edilen Bölümler:  Mimarlık Lisans Mezunu olmak ve Mimarlık, İç Mimarlık veya Şehir Bölge Planlama tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

İndirim Koşulları:
-Çankaya Üniversitesi Mezunlarına %30
-Kamu Personeli Çalışanlarına %50’ye varan
Detaylı seçenekler için: http://oim.cankaya.edu.tr/lisansustu-indirim-kosullari/

Başvuru Tarihleri
14 ARALIK 2020 – 11 OCAK 2021
Giriş sınavları uzaktan ve çevrimiçi yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgi için  http://fbe.cankaya.edu.tr/