×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Dünyanın en köklü mesleklerinden biri olan mimarlık, insanların barınma, çalışma, dinlenme; kısaca yaşamlarını sürdürürken her aşamada kullandıkları mekânları ve mekânsal gereksinimlerini tasarlama; yapıları ve fiziksel çevreyi inşa etme sanatı ve bilimi olarak tanımlanır. Tasarımını gerçekleştirirken, estetik duyarlılık içinde, işlevsel, güvenli, sürdürülebilir bir yaklaşımla; mekan kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun konfor şartları içerisinde bulunabilmesini sağlamak, mimarın ana hedefini oluşturur. Mimarlık mesleği, Sağlık Bilimleri ve Hukuk meslekleriyle birlikte insanın temel gereksinimlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak Avrupa Birliği’nde Hizmetlerin Serbest Dolaşımı hakkını elde etmiştir.

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans programının ana omurgasını tasarım stüdyoları oluşturmaktadır. Program dahilinde, öğrencilerimizin mesleki gelişim çizgisine paralel şekilde düzenlenmiş olan ve her yarıyıl birbirini takip eden tasarım stüdyolarının uygulamalarına destek olacak şekilde, teorik bilginin verildiği kuramsal dersler ve öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre yeterli çeşitliliğe sahip seçmeli dersler kurgulanmıştır.  Uygulamalı dersler sadece tasarım stüdyolarıyla sınırlı olmayıp, yapı bilimleri ve teknolojileri, koruma ve restorasyon teknikleri, şehir planlama ve kentsel tasarım ilkeleri çerçevesinde çeşitli ölçek ve detay düzeyindeki derslerle uygulama pratiği çeşitlendirilmekte, disiplinlerarası çalışabilme becerileri geliştirilmekte ve 3 adet zorunlu yaz stajı ile de pratik bilgilerin sahada pekiştirilme imkanı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz, Erasmus+ programı ile yurtdışında bulunan anlaşmalı üniversitelerde farklı eğitim programlarını ve bakış açılarını deneyimleme şansını elde ederken, vizyonlarını da genişletme imkanı bulmaktadır. Mimarlık Lisans programı öğrencilerimize Fakültemizin Şehir ve Bölge planlama bölümü ile Yan dal; İç Mimarlık Bölümü ile hem Yan dal hem de Çift ana dal yapabilme imkanı sunulmaktadır.

Eğitim programımızın en önemli yaklaşımlarından biri, mezunumuzun edineceği beceri ve yetkinliklerin, içinde bulunacakları yapı elde etme sürecinin her aşamasında kullanabilmelerine imkan sağlayacak bir esneklik ve çeşitliliğe sahip olmasıdır. Mezunlarımız, sadece tasarım süreçlerinin değil, yapı uygulama ve onarım süreçlerini de yürütebilecek ve yönetebilecek teorik ve pratik donanıma sahip olarak mezun edilmektedir. Bu sayede mezunlarımızın bir kısmı yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütürken, bir kısmı da iş hayatına atılarak, toplumumuza ve ülkemize hizmet etmeye başlamışlardır. Mezunlarımız kendi mimarlık bürolarını kurarak serbest meslek icra edebilecekleri gibi, önemli firmalarda mimar kadrosunda görev yapabilir, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere çeşitli Bakanlıklar, devlet kurumları ve Belediyelerde görev alabilir,  şantiyelerde şantiye şefi pozisyonunda çalışabilirler. Sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de çalışma imkanlarına sahiptirler.

Donanımlı gençler yetiştirmek lisans programlarının amacı iken, üniversitenin asli görevi olan araştırma ve geliştirme faaliyetleri için lisansüstü programlar en önemli araçlardan birisidir. Lisansüstü çalışmalar, araştırma ortamlarını beslemekte ve yürütülmekte olan eğitim ve araştırma faaliyetlerine destek olmaktadırlar. Bölümümüzde 2016 yılında Tezli Yüksek Lisans Programı, 2017 yılında ise Doktora programı başlamıştır. Ayrıca 2017 yılında, Yapım Teknolojileri Yüksek Lisans Programı adı altında, özellikle yapım teknolojileri alanında yapılacak displinler arası bilimsel çalışmalar için, kendi akademik araştırmalarını gerçekleştirecek, bilimsel çalışmalar yürütebilecek ve yeni akademik personellerin yetiştirebilmesini sağlayacak yeni bir program hayata geçirilmiştir. Bu program ile , İngiltereden Plymouth Üniversitesi’nin Yapılı Çevreler lisansüstü programı ile ikili işbirliğini sağlayan bir anlaşma da imzalanmıştır. Lisansüstü eğitimde yürütülen bu işbirliğinin, lisans düzeyinde de sürdürülmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.