×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Mimarlık Doktora Programı

PROGRAM GEREKSİNİMLERİ

Öğrencilerin 8’i harf notuyla değerlendirilen 13 ders aldıkları (39 kredi) 4 dönem boyunca ikamet etmeleri gerekmektedir. Doktora tez çalışmasına ek olarak 5 ders seminer dersi alınmalıdır. Bu derslerin doktora sürecinin ilk dört dönemine eşit bir şekilde paylaştırılacağı kabul edilmektedir. Öğrenci incomplete/kusurlu not aldığı herhangi bir dersin tüm gerekliliklerini tamamlayıp bir sonraki akademik senenin başlangıcına kadar notunu geçer seviyeye getirmelidir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrencilerin kendi adlarına tüm gerekli ders yükünü tamamlayacaklarına dair dönem izni almaları gerekmektedir.  

Mimarlıkta Doktora derecesi almak için 1 kredili zorunlu, 4 kredisiz zorunlu ve 7 kredili seçmeli olmak üzere toplam 24 kredi toplamak gerekmektedir. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin listesi aşağıdadır: 

ZORUNLU DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ARCH 601 Mimarlık Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 7,5
ARCH 690 Seminer 0 0 0 7,5
ARCH696 Doktora Yeterlilik Çalışmaları ve Sınavı 0 0 0 30
ARCH699 Tez 0 0 0 142,5

 

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ARCH 610 Müzecilik Tarihi ve Kuramları 3 0 3 7,5
ARCH 611 Geç Antik ve Bizans Mimarisi 3 0 3 7,5
ARCH 612 Mimarlık Tarihi Yazımı Üzerine Eleştirel Analiz 3 0 3 7,5
ARCH 613 Osmanlı Döneminde Politikalar, İdeolojiler ve Yapı Yapma Etkinliği 3 0 3 7,5
ARCH 614 Tasarımda Karar Süreci 3 0 3 7,5
ARCH 615 Proje Yönetimi 3 0 3 7,5
ARCH 616 Yeşil Bina Tasarım, Değerlendirme ve Derecelendirme İlkeleri 3 0 3 7,5
ARCH 617 Bina Performans Değerlendirmesinde İleri Uygulamalar 3 0 3 7,5
ARCH 618 Mimarlıkta Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Stratejileri 3 0 3 7,5
ARCH 619 Mimari Strüktürler için Sonlu Elemanlar Analizinin Temelleri 3 0 3 7,5
ARCH 620 Depreme Dayanıklı Mimari Strüktürler ve Sismik İzolasyon Teknikleri 3 0 3 7,5
ARCH 621 Tasarım Düşünce Biçimi ve Öğrenme Sürecinin Teorik Altyapısı 3 0 3 7,5
ARCH 622 İnsan Bilişinin Kültürel Kökenleri ve Mimari Tasarım Üzerindeki Etkileri 3 0 3 7,5
ARCH 623 Koruma ve Toplum 3 0 3 7,5
ARCH 624 Tarihi Yapılarda Malzeme ve İnşa Tekniği 3 0 3 7,5
ARCH 625 Tarihi Yapılardan Öğrenmek 3 0 3 7,5

 
DERS İÇERİKLERİ