×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Yapım Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Disiplinlerarası Çalışma Olanağı

Plymouth Üniversitesi Yapılı Çevreler Bölümü ile yapılan anlaşma gereği, ortak dersler alma ve çift diploma seçenekleri

Yapım Teknolojileri Yüksek Lisans programı mevcut lisansüstü programlardan yapı ve yapım teknolojileri alanında kümelenen çalışma alanları ve ders içeriği ile ayrışmaktadır. Yapım teknolojileri alanında temellendirilen program içeriği mimarlık temel alanı ve mühendislik alanlarından gelen öğrencilerin yapım süreçleri özelinde eğitilmesini ve araştırmaların yapılı çevreler bağlamında ele alınmasını gözetmektedir.

Yapım Teknolojileri Yüksek Lisans programı Tezli veya Tezsiz olarak tercih edilebilmektedir.

PROGRAMIN ÇALIŞMA ALANLARI

Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri
Mimarlık ve Tasarımda Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri
Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji
Yeşil Yapılar, Tasarım, Değerlendirilme ve Derecelendirme
Bina performansı ve Performansa dayalı tasarım
Yapı fiziği ve Konfor (ısıtma/soğutma, aydınlatma, akustik)
Enerji Verimli Yapı Tasarımı
Sayısal Tasarım ve Bina Bilgi Modelleme
Proje ve Yapım Yönetimi
 

Kabul Edilen Bölümler: Mimarlık Lisans  Mezunu olmak, İç Mimarlık Lisans  Mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu olmak, Makine Mühendisliği Lisans Mezunu olmak, Endüstri Mühendisliği Lisans Mezunu olmak, Elektrik Mühendisliği Lisans Mezunu olmak

İndirim Koşulları:
-Çankaya Üniversitesi Mezunlarına %30
-Kamu Personeli Çalışanlarına %50’ye varan
Detaylı seçenekler için: http://oim.cankaya.edu.tr/lisansustu-indirim-kosullari/

Başvuru Tarihleri
14 ARALIK 2020 – 11 OCAK 2021
Giriş sınavları uzaktan ve çevrimiçi yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgi için  http://fbe.cankaya.edu.tr/