×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Mimarlık Yüksek Lisans Programı

PROGRAM GEREKSİNİMLERİ

Yüksek lisans derecesi, M.S/Ph.D. komitesi tarafından onaylanan bir çalışma programı sonucunda kazanılır. Her öğrenci en az 16 kredi birimi Mimarlık yüksek lisans dersleri olacak şekilde en az 36 kredi birimini tamamlamak zorundadır. Öğrenciler akademik planlamaları ve gelecek kariyer hedeflerine uygun dersler seçmeleri ve ilgili akademik danışmanlarıyla beraber yakın çalışmaları konusunda desteklenmektedir. Öğrenci için programı bitirme aşaması yüksek lisans tezidir. Tezle ilgili araştırmasını üç kişilik bir komitenin yönlendirmesi ile bağımsız olarak yürütür. Başarılı öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler ve bununla ilgili seçenekleri uygun zamanda danışmanlarıyla görüşmeleri sağlanır.

Mimarlık Yüksek Lisans derecesi almak için 1 kredili zorunlu, 2 kredisiz zorunlu ve 6 kredili seçmeli olmak üzere toplam 21 kredi toplamak gerekmektedir. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin listesi aşağıdadır:

ZORUNLU DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ARCH 501 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7,5
ARCH 590 Seminer 0 0 0 7,5
ARCH599 Tez 0 0 0 60

 

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ARCH 502 Bütünleşik Tasarım Stüdyosu 2 2 3 7,5
ARCH 503 Strüktürel Sistemlere Müdahale Yöntemleri 3 0 3 7,5
ARCH 504 Mimarlıkta Strüktürel Sistemlerin Sayısal Modellenmesi 3 0 3 7,5
ARCH 505 19.yy ve Erken 20.yy. Osmanlı-Türkiye Mimarlığı 3 0 3 7,5
ARCH 506 Kapadokya’da Yerleşmeler Tarihi 3 0 3 7,5
ARCH 507 Köprü Kurmak: “Atrium Evi” ile “Hayat Evi” arasında Doğu Akdeniz’de Konut 3 0 3 7,5
ARCH 508 Mimaride Aydınlatma Tasarımı 3 0 3 7,5
ARCH 509 Sürdürülebilir Bina Tasarımı İlkeleri 3 0 3 7,5
ARCH 510 Türkiye’de Korumanın Yasal Boyutu 3 0 3 7,5
ARCH 511 Mimari Restorasyon Kavramını Anlamak 3 0 3 7,5
ARCH 512 Tasarım Bilişi ve Yaratıcılık 3 0 3 7,5
ARCH 513 Mimari Tasarımda Kültürel Şemaların Bilişsel Kullanımı 3 0 3 7,5
ARCH 514 Mimaride Rasyonel ve İrrasyonel Dönemler 3 0 3 7,5
ARCH 515 Mimari Semiotik 3 0 3 7,5

DERS İÇERİKLERİ