×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Mimarlık Yüksek Lisans Programı Dersler 

 

ARCH501 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 A.E.AKAN ZORUNLU
ARCH502 Bütünleşik Tasarım Stüdyosu 3 0 3 T.HARPUTLUGIL ZORUNLU
ARCH525 Mimarlık Kuramı ve Eleştirisi 3 0 3 Z.UYSAL ÜREY ZORUNLU
ARCH 590 Seminer 0 0 0 Danışman Hocalar ZORUNLU
ARCH 599 Tez 0 0 0 Danışman Hocalar ZORUNLU
ARCH503 Strüktürel Sistemlere Müdahale Yöntemleri 3 0 3 A.E.AKAN SEÇMELi
ARCH504 Mimarlıkta Strüktürel Sistemlerin Sayısal Modellenmesi 3 0 3 C.ÖZMEN SEÇMELi
ARCH505 19 yy ve Erken 20.yy Osmanlı-Türkiye Mimarlığı 3 0 3 C.KATİPOĞLU SEÇMELi
ARCH506 Kapadokya’da Yerleşmeler Tarihi 3 0 3 F.G.ÖZTÜRK BÜKE SEÇMELi
ARCH507 Köprü Kurmak: “Atrium Evi” ile “Hayat Evi” Arasında Doğu Akdeniz’de Konut 3 0 3 F.G.ÖZTÜRK BÜKE SEÇMELi
ARCH508 Mimaride Aydınlatma Tasarımı 3 0 3 G.U. HARPUTLUGIL SEÇMELi
ARCH509 Sürdürülebilir Bina Tasarımı İlkeleri 3 0 3 G.U. HARPUTLUGIL SEÇMELi
ARCH510 Türkiye’de Korumanın Yasal Boyutu 3 0 3 M.ÖNGE SEÇMELi
ARCH511 Mimari Restorasyon Kavramını Anlamak 3 0 3 M.ÖNGE SEÇMELi
ARCH512 Tasarım Bilişi ve Yaratıcılık 3 0 3 Z.UYSAL ÜREY SEÇMELİ
ARCH513 Mimari Tasarımda Kültürel Şemaların Bilişsel Kullanımı 3 0 3 Z.UYSAL ÜREY SEÇMELi
ARCH516 Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinin Kıyaslamalı Analizi 3 0 3 T.HARPUTLUGIL SEÇMELi
ARCH517 Doğu Akdeniz’de Konut ve Yerleşme 3 0 3 F.G.ÖZTÜRK BÜKE SEÇMELi
ARCH518 Vernaküler Mimari : Süreklilik ve Değişim 3 0 3 F.G.ÖZTÜRK BÜKE SEÇMELi
ARCH519 Osmanlı Mimarlığı, Sanatı ve Görsel Kültürünü Anlamak (15 – 18.yy) 3 0 3 C.KATİPOĞLU SEÇMELi
ARCH520 Koruma Kuramı 3 0 3 G.ÇELIK SEÇMELi
ARCH521 Endüstri Mirası 3 0 3 A.ÖZMEN SEÇMELi
ARCH522 Osmanlı Mimarlığı Yapım Teknikleri 3 0 3 L.ETYEMEZ ÇIPLAK SEÇMELi
ARCH583 Mimari Yapı Malzemelerinin Yıpranması ve Bozulması 3 0 3 M. ÖNGE SEÇMELİ
ARCH610 Müzecilik Tarihi ve Kuramları 3 0 3 F.G.ÖZTÜRK BÜKE SEÇMELi
ARCH612 Mimarlık Tarihi Yazımı Üzerine Eleştirel Analiz 3 0 3 F.G.ÖZTÜRK BÜKE / C.KATİPOĞLU SEÇMELi
ARCH616 Yeşil Bina Tasarım, Değerlendirme ve Derecelendirme İlkeleri 3 0 3 T.HARPUTLUGİL SEÇMELi
ARCH617 Bina Performans Değerlendirmesinde İleri Uygulamalar 3 0 3 G.U. HARPUTLUGİL SEÇMELİ
ARCH618 Mimarlıkta Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Stratejileri 3 0 3 G.U. HARPUTLUGİL SEÇMELİ
ARCH622 İnsan Bilişinin Kültürel Kökenleri ve Mimari Tasarım Üzerindeki Etkileri 3 0 3 Z.UYSAL ÜREY SEÇMELİ
ARCH625 Tarihi Yapılardan Öğrenmek 3 0 3 M.ÖNGE SEÇMELİ
ARCH626 Türkiye Mimarlık Tarihinde Barınma ve Konut 3 0 3 C.KATİPOĞLU SEÇMELİ
YTE511 Mimarlıkta İnovatif Malzemeler 3 0 3 G. ÇELEBİ SEÇMELi
YTE512 Kompozit Yapı Malzemeleri ve Bileşenlerin Tasarım İlkeleri 3 0 3 G. ÇELEBİ SEÇMELi
YTE513 Yapıların Çevresel Performansı 3 0 3 G. ÇELEBİ SEÇMELi
YTE514 Enerji Etkin Bina Tasarım Parametreleri 3 0 3 G. U. HARPUTLUGİL SEÇMELi
YTE515 Ekolojik Tasarım, Sürdürülebilir Kent ve Mimarlık 3 0 3   SEÇMELi
YTE516 İç Mekanda Akustik Algı ve Psikoakustik 3 0 3 P. DÖKMECİ SEÇMELi
YTE517 Bilgisayar Simülasyonu ile Akustik Modelleme 3 0 3 P. DÖKMECİ SEÇMELi
YTE518 Mimari Yapılarda Renk Analizi ve Tasarıma Etkisi 3 0 3 S. AKBAY YENİGÜL SEÇMELi
YTE519 Sürdürülebilir Bina Tasarım Kriterleri ve Yeşil Binaların Analizi 3 0 3 Ö. SÜZER SEÇMELi
YTE520 Bina Performans Simülasyonu Temel İlkeleri 3 0 3 G. U. HARPUTLUGİL SEÇMELi
YTE521 Yapı Fiziğinin Temel İlkeleri 3 0 3 G. U. HARPUTLUGİL SEÇMELi
YTE522 Yapım Sistemlerinin Tarihsel Evrimi 3 0 3 G. URAK SEÇMELi
YTE523 Geleneksel Mimaride Koruma ve Onarım Yöntemleri 3 0 3 G. URAK SEÇMELi
YTE524 Tarihi Yapılarda Yapım Teknikleri ve Malzeme Kullanımı 3 0 3 M. ÖNGE SEÇMELi
YTE525 Yapı Malzemeleri Tarihi 3 0 3 M. ÖNGE SEÇMELi
YTE526 Mimari Tasarımda Karar Süreci 3 0 3 C. ELKER SEÇMELi
YTE527 Ortaçağ’da Yapı Ustaları Ve Yapım Süreçleri 3 0 3 F.G. ÖZTÜRK BÜKE SEÇMELi
YTE528 Sifir Su Tüketimli Binalar Için Tasarim Ve Yapim Stratejileri 3 0 3 T. HARPUTLUGİL SEÇMELi
İSG 510 Ergonomi 3 0 3   SEÇMELİ
İSG 511 Kalite Yönetim Sistemleri 3 0 3   SEÇMELİ
İSG 512 Bina Yönetim Sistemleri 3 0 3   SEÇMELİ
İSG 513 Yangından Korunma Yöntemleri 3 0 3   SEÇMELİ
İSG 518 İnşaat Güvenliği 3 0 3   SEÇMELİ