×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, mesleki etik ve çevresel duyarlılık çerçevesinde, özgün binalar ve çevreler oluşturabilmek amacıyla yapı malzeme ve teknolojilerini doğru kullanabilen, tasarım becerilerinde yetkinleşmiş, kültürel miras duyarlılığına ve mimarlık kültürüne sahip, yaratıcı girişimci ve karmaşık yapım süreçlerini başarı ile yönlendirebilecek lider nitelikli mimarlar yetiştirmek misyonuyla 2011 yılından bu yana eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Programımız en başından itibaren birleşik bir Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Alanı oluşturmayı amaçlayan Bolonya Süreci kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Bu sayede Mimarlık Lisans Programı’nı tamamlayan mezunlarımız aldıkları diploma ile hem ulusal hem de uluslararası rekabet alanındaki paydaşları arasında öne çıkmaktadır.  Bu sayede, öğrencilerimiz, lisans eğitimleri sırasında Erasmus+ programı ile yurtdışında bulunan anlaşmalı üniversitelerde farklı eğitim programlarını ve bakış açılarını deneyimleme şansını elde ederken, vizyonlarını da genişletme imkanı bulmaktadır.

Bölümümüz Çankaya Üniversitesi iç değerlendirme ve strateji çalışmaları paralelinde gerçekleştirdiği özdeğerlendirme çalışmalarını,  Yüksek Öğretim Akreditasyon Kurulu (YÖKAK) ve Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) dış değerlendirmelerini de dahil ederek, ulusal akreditasyon değerlendirme sürecini 2020 yılı itibariyle başlatmıştır.

Eğitim programımızın en önemli yaklaşımlarından biri, mezunumuzun edineceği beceri ve yetkinliklerin, içinde bulunacakları yapı elde etme sürecinin her aşamasında kullanabilmelerine imkan sağlayacak bir esneklik ve çeşitliliğe sahip olmasıdır. Mezunlarımız, sadece tasarım süreçlerinin değil, yapı uygulama ve onarım süreçlerini de yürütebilecek ve yönetebilecek teorik ve pratik donanıma sahip olarak mezun edilmektedir. Bu sayede mezunlarımızın bir kısmı yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütürken, bir kısmı da iş hayatına atılarak, toplumumuza ve ülkemize hizmet etmeye başlamışlardır. Mezunlarımız kendi mimarlık bürolarını kurarak serbest meslek icra edebilecekleri gibi, önemli firmalarda mimar kadrosunda görev yapabilir, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere çeşitli Bakanlıklar, devlet kurumları ve Belediyelerde görev alabilir,  şantiyelerde şantiye şefi pozisyonunda çalışabilirler. Sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de çalışma imkanlarına sahiptirler.

Donanımlı gençler yetiştirmek lisans programlarının amacı iken, üniversitenin asli görevi olan araştırma ve geliştirme faaliyetleri için lisansüstü programlar en önemli araçlardan birisidir. Lisansüstü çalışmalar, araştırma ortamlarını beslemekte ve yürütülmekte olan eğitim ve araştırma faaliyetlerine destek olmaktadırlar. Bölümümüzde 2016 yılında Tezli Yüksek Lisans Programı, 2017 yılında ise Doktora programı başlamıştır. Ayrıca 2017 yılında, Yapım Teknolojileri Yüksek Lisans Programı adı altında, özellikle yapım teknolojileri alanında yapılacak displinler arası bilimsel çalışmalar için, kendi akademik araştırmalarını gerçekleştirecek, bilimsel çalışmalar yürütebilecek ve yeni akademik personellerin yetiştirebilmesini sağlayacak yeni bir program hayata geçirilmiştir. Bu program ile , İngiltereden Plymouth Üniversitesi’nin Yapılı Çevreler lisansüstü programı ile ikili işbirliğini sağlayan bir anlaşma da imzalanmıştır. Lisansüstü eğitimde yürütülen bu işbirliğinin, lisans düzeyinde de sürdürülmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, evrensel değerler ve çağdaş ilkeleri benimsemiş, meslek etiğinden ödün vermeyen mimarlar yetiştirmek hedefindedir. Değişen ve dönüşen zaman, teknoloji ve kültürlerarası ilişkiler karşısında kendisini geliştirebilme yeteneği sayesinde her zaman en çok gereksinim duyulan meslek olan mimarlık mesleğine ilgi duyan tüm üniversite adaylarını, Çankaya Üniversitesi ayrıcalığı ile mesleğimize kazandırmak üzere bölümümüze davet ediyor; her biri alanlarında akademik yetkinliğe sahip öğretim kadromuz ile yeni eğitim öğretim yılında sizlerle buluşmayı bekliyoruz..

Doç. Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil