×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ – BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ “BAŞKENT OSB İDARİ BİNA KIŞ BAHÇESİ” ÖĞRENCİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

Çankaya Üniversitesi ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB) işbirliği çerçevesinde OSB İdari Binası Eki Kış Bahçesi Öğrenci Mimari Proje Yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışmanın amacı, İdari Bina ve çevresinin sosyal olarak daha aktif kullanılması için arka cephesinde bir kış bahçesi tasarlarken, öğrencilerin birlikte ve ortak çalışma platformları konusunda deneyimlerini artırmak ve yarışma kültürü ile mimarlık eğitimlerine katkıda bulunmaktır. Bu yarışma kapsamında, öğrencilerin dış mekân yaşantısını destekleyen, iç mekandaki yemekhane ile entegre bir kış bahçesi için çevreye duyarlı ve saygılı çağdaş mimari çözümler ortaya koyması beklenmiştir.

28 Mart 2022 tarihinde Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün resmî internet sayfasında ilan edilmiş, şartname ve afişi kamuoyuyla paylaşılmıştır. Yarışmanın raportörlüğü Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Doktora Bursiyeri Arda İlayda SAĞLAM AKTAN ve Başkent OSB Mimarı Nazlı ÜNLÜ tarafından yürütülmüştür. Yarışmaya katılım gösteren projeler, 23 Haziran 2022 tarihinde Jüri Üyeleri Prof. Dr. Cüneyt ELKER, Doç. Dr. Aslı ER AKAN, Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN, Öğr. Gör. Dr. Leyla ETYEMEZ ÇIPLAK, Öğr. Gör. Dr. Nazife Mine ÇELEBİ YAZICIOĞLU, Öğr. Gör. Dr. Yousef DANESHVAR ROUYANDOZAGH, Öğr. Gör. Dr. Serkan MERTYÜREK ve Danışman Jüri Üyeleri Başkent OSB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Onur SEVİNÇ, Başkent OSB Genel Sekreteri Soner ERKEK tarafından değerlendirilmiş ve 3 derece, 2 mansiyon olmak üzere 5 ödüle layık görülen projeler belirlenmiştir.

1. ÖDÜL (35679 Rumuzlu Proje)
Şevval Duman
Efe Söz Ergül
Bircan Kömürcü

2. ÖDÜL (09182 Rumuzlu Proje)
Berfin Mehmetoğlu
Refide İrem Köklü
Yiğiter Doruk Vancı
Ayşe Çabuk

3. ÖDÜL (16783 Rumuzlu Proje)
Betül Keleş
Bilge Altınok
Çınar Karayünlü
Rümeysa Kılıçaslan

1. MANSİYON (24061 Rumuzlu Proje)
Pelin Tepe
Elif Bengi Uyan

2. MANSİYON (60812 Rumuzlu Proje)
Huriye Nur Pınarcı
Arda Dulkan
Mohammed Waheed
Zeliha Beyza Bozyel

“BAŞKENT OSB İDARİ BİNA KIŞ BAHÇESİ” ÖĞRENCİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU

09182 Rumuzlu Proje
Projenin ortaya koyduğu fikirler ve tasarım anlayışı olumlu bulunmuştur. Ancak iç mekânın dışarısı ile kurduğu görsel ilişkinin zayıf olduğu düşünülmektedir. İç mekânda kurgulanan açıklıkların oldukça sınırlı olması ve göz hizasında çok fazla tasarım öğesi kullanılmasının, kullanıcıların yapının içerisinde olduklarında manzara ile ilişkilenmesine engel olacağı düşünülmüştür. Bu durumun yanı sıra, yapının cephesinin batı yönüne bakıyor olmasının, tasarım sırasında dikkate alınmaması da eleştirilmiştir.

16783 Rumuzlu Proje
Projenin tasarım anlayışı ve malzeme kullanımı olumlu bulunmuştur. Önerilen ek yapının hem ana yapı ile hem de dış mekânlar ile kurduğu görsel ilişki de değerli görülmüştür. Ancak, projenin gerekli kapalı alanı sağlayamadığı düşünülmektedir. Önerilen yapı, kapalı alan metrekaresi olarak da karşılanması beklenen işlevleri sağlamak bakımından da yetersiz görülmüştür. Benzer şekilde, iç mekân kullanımı için ortaya konulan kullanım önerilerinin de gerçekçi olmadığı sonucuna varılmıştır.

24061 Rumuzlu Proje
Proje, uygulanabilirliği ve farklı işlevlere sahip iç mekânlar sunması bakımından olumlu bulunmuştur. Yapı içerisinde kot farkları ile mekânların ayrılması çabasının belirli potansiyeller barındırmaktadır. Yapının önerdiği kullanım alanının da hem boyut hem kullanım açısından yeterli olduğu düşünülmektedir. Ancak, önerilen ek yapının ana yapı ile kurduğu ilişkinin gösterilememesi eleştirilmekte, bir tasarım kararı olarak ele alınmaması ise bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Proje anlatımında kullanılan çizimler yeterince ifadeli bulunmamıştır. Yapı kütlesinin formu, cephe tasarımı ve mekânsal niteliklerinin yeterince zengin olmadığı sonucuna varılmıştır.

35679 Rumuzlu Proje
Bütünsel bir tasarım ortaya koyması bakımından değerli bulunmuştur. Uygulanabilirliğinin olumlu olduğu düşünülmüş, sunduğu alanlar bakımından da belirli potansiyellere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Ek yapı olarak tasarlanan kütlenin, ana yapının mevcut taşıyıcılarının kullanılarak konumlandırılmış olmasının, aralarındaki ilişkinin tasarlanıyor olması bakımından önem taşıdığı düşünülmektedir. Ancak, kütlenin yalnızca bu taşıyıcıların sınırladığı alan içerisinde konumlandırılması eleştirilmektedir. Yapının, hem tanımladığı kullanım alanının genişlemesi hem de ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak ek işlevler barındırabilecek alanların da eklenmesi gerektiği düşünülmektedir. Buna karşın, projenin sahip olduğu tasarım anlayışı içerisinde geliştirilmeye açık olduğu sonucuna varılmış ve bu durum da projenin olumlu yanlarından biri olarak değerlendirilmiştir. Yapının içerisine yerleştirilen ağaçların ise yeniden değerlendirilmesi önerilmektedir. Yapının batı yönüne bakan cephesinde, ışık kırıcılar yardımı ile kontrollü ışık elde edilmesi oldukça olumlu bulunmuştur. Bununla birlikte, yapının tavanında oluşturulan açıklıklar ile, yine kontrollü olarak, ışık alınmasının da iç mekânı zenginleştireceği ön görülmekte; yapının girişinin de şeffaf bir koridor ile vurgulanması da olumlu bulunmaktadır. Tavandaki cam yüzeylere eğim verilmesi gerektiği de vurgulanmıştır.

60812 Rumuzlu Proje
Projenin yeterince çözülememiş olduğu düşünülmüş ve proje anlatımında kullanılan çizimler yeterince ifadeli bulunmamıştır. Yapı kütlesinin sahip olduğu formun kendi içerisinde bir düzen barındırmadığı ve bütünsel bir yaklaşım ortaya koyamadığı düşünülmüştür. Ancak, çevre ile görsel ilişki kurma çabası ve mekân kullanım niyetleri bakımından olumlu bulunmuştur.