Zeynep Çiğdem UYSAL ÜREY

zeynep-uysal-urey
Lisans: Mimarlık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2001
Yüksek Lisans: Bina Bilgisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2004
Doktora: Mimari Tasarım, North Carolina State University, 2012
Çalışma  Alanları:  Mimari Tasarım (1.099), Mimari Tasarım Kuramları (1.100), Mimarlık ve Tasarımda Kuram Eleştiri Yöntem (1.198), Yaratıcılık ve Mimari Tasarımda Bilişsel Yapı ve Süreçler, Mimari Tip Kavramı
Ofis: 201/2
Telefon: +90 312 284 45 00 – 441
E-posta: zeynepuysal@cankaya.edu.tr