×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

PROGRAMIN ÇALIŞMA ALANLARI

• Tasarımda biliş ve biliş çalışmaları
• Kinetik mimarlık(hareketli sistemler)
• Semiotik ve mimarlık
• Sürdürülebilir mimarlık
• Yapı fiziği (enerji etkin tasarım, aydınlatma, akustik)
• Proje ve yapım yönetimi
• Mimarlıkta mesleki organizasyona dair ilkeler
• Mimarlık tarihi, kuramı ve eleştirisi
• Kültür mirasının tanımı, korunması ve iyileştirilmesi

BAŞVURU KOŞULLARI

Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır. Lisansüstü programlara başvuracak adaylardan yüksek lisans programlarına başvuracakların bir lisans diplomasına, doktora programlarına başvuracakların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde tezli yüksek lisans için 55, doktora için 60 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar, akademik takvimde belirlenerek başvuru tarihinden önce Rektörlükçe yapılacak ilanla duyurulur.

Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının yanı sıra Enstitü ana bilim dalları tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir. Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle yapılabilir.

PROGRAM GEREKSİNİMLERİ

Yüksek lisans derecesi, M.S/Ph.D. komitesi tarafından onaylanan bir çalışma programı sonucunda kazanılır. Her öğrenci en az 16 kredi birimi Mimarlık yüksek lisans dersleri olacak şekilde en az 36 kredi birimini tamamlamak zorundadır. Öğrenciler akademik planlamaları ve gelecek kariyer hedeflerine uygun dersler seçmeleri ve ilgili akademik danışmanlarıyla beraber yakın çalışmaları konusunda desteklenmektedir. Öğrenci için programı bitirme aşaması yüksek lisans tezidir. Tezle ilgili araştırmasını üç kişilik bir komitenin yönlendirmesi ile bağımsız olarak yürütür. Başarılı öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler ve bununla ilgili seçenekleri uygun zamanda danışmanlarıyla görüşmeleri sağlanır.

Mimarlık Yüksek Lisans derecesi almak için 1 kredili zorunlu, 2 kredisiz zorunlu ve 6 kredili seçmeli olmak üzere toplam 21 kredi toplamak gerekmektedir. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin listesi aşağıdadır:

ZORUNLU DERSLER

[table “” not found /]

 

SEÇMELİ DERSLER

[table “” not found /]

 

DERS İÇERİKLERİ[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]