×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

PROGRAMIN ÇALIŞMA ALANLARI

• Mimari Tasarım
• Yapı ve Yapım Teknolojileri
• Mimarlık Tarihi, Kuramı ve Eleştirisi,
• Kültür Mirasının Tanımı, Korunması ve İyileştirilmesi
• Tasarımda Biliş ve Biliş Çalışmaları,
• Ekolojik ve Sürdürülebilir Mimarlık
• Fiziksel Çevre Denetimi (Enerji Etkin Tasarım, Aydınlatma, Akustik ve Gürültü Denetimi)
• Yeşil Yapılar, Tasarım, Değerlendirilme ve Derecelendirme
• Proje ve Yapım Yönetimi,
• Evrensel ve Engelsiz Tasarım
• Kent Tarihi ve Morfolojisi
• Mimarlık ve Çevre Psikolojisi
• Mimarlıkta Bilgi Teknolojileri
• Malzeme ve Teknoloji
• Estetik
• Mimarlık Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, yöntem
• Tasarım Araçları ve Teknolojisi
• Yapısal Bütünlük ve Hasar
• Yapıda ve Çevrede Kalite Yönetimi

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Mimarlık lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.
2. ALES sınavından Sayısal veya Eşit ağırlıklı puan türlerinden en az 60 puan almış olmak.
3. Yabancı Dil Sınavında (YDS) 60 veya eşdeğeri (ÜDS/KPDS / TOEFL IBT/CAE, CPE, PEARSON PTE Academic) gerekmektedir.
4. Özgeçmiş, Niyet Mektubu, Portfolyo ve 2 adet Referans mektubu

PROGRAM GEREKSİNİMLERİ

Öğrencilerin 8’i harf notuyla değerlendirilen 13 ders aldıkları (39 kredi) 4 dönem boyunca ikamet etmeleri gerekmektedir. Doktora tez çalışmasına ek olarak 5 ders seminer dersi alınmalıdır. Bu derslerin doktora sürecinin ilk dört dönemine eşit bir şekilde paylaştırılacağı kabul edilmektedir. Öğrenci incomplete/kusurlu not aldığı herhangi bir dersin tüm gerekliliklerini tamamlayıp bir sonraki akademik senenin başlangıcına kadar notunu geçer seviyeye getirmelidir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrencilerin kendi adlarına tüm gerekli ders yükünü tamamlayacaklarına dair dönem izni almaları gerekmektedir.  

Mimarlıkta Doktora derecesi almak için 1 kredili zorunlu, 4 kredisiz zorunlu ve 7 kredili seçmeli olmak üzere toplam 24 kredi toplamak gerekmektedir. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin listesi aşağıdadır: 
 

ZORUNLU DERSLER

[table “” not found /]

 

SEÇMELİ DERSLER

[table “” not found /]

 

DERS İÇERİKLERİ[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]