×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Yapım Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Yapım Teknolojileri Yüksek Lisans programı Mimarlık veya Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinin Lisans mezunlarının Yapım Teknolojileri alanında uzmanlaşmasını amaçlar. Program mevcut lisansüstü programlardan yapı ve yapım teknolojileri alanında kümelenen çalışma alanları ve ders içeriği ile ayrışmaktadır. Yapım teknolojileri alanında temellendirilen program içeriği mimarlık temel alanı ve mühendislik alanlarından gelen öğrencilerin yapım süreçleri özelinde eğitilmesini ve araştırmaların yapılı çevreler bağlamında ele alınmasını gözetmektedir.

Yapım Teknolojileri Yüksek Lisans programı disiplinlerarası (interdisipliner) niteliktedir. Öğretim dili Türkçe’dir. Yapım Teknolojileri Yüksek Lisans programı Tezli veya Tezsiz olarak tercih edilebilmektedir.

PROGRAMIN ÇALIŞMA ALANLARI

• Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri
• Mimarlık ve Tasarımda Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
• Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri
• Proje ve Yapım Yönetimi
• Sayısal Tasarım
• Aydınlatma
• Akustik

BAŞVURU KOŞULLARI

Tezli ve Tezsiz, her iki program için de aşağıdaki kabul koşulları aranmaktadır:

1.Mimarlık veya Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak

2.ALES sınavından Sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak.

3.Adayın başvuru yapabilmesi için özgeçmiş, niyet mektubu, portfolyo (başvuranın geçmiş çalışmalarını aktaran) ve 2 adet referans mektubuna sahip olması gereklidir.

Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının yanı sıra Enstitü ana bilim dalları tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir. Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle yapılabilir.